Všeobecné podmínky

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - KURZY JÓGY, JÓGALATES, SM-SYSTÉM

 1. Kurzy jsou koncipované jako půlroční, nebo čtvrtletní (3 měsíční), kde ve Vámi zvoleném kurzu máte garanci místa po celou dobu jeho trvání.  
 2. Daný kurz je možné před zaplacením vyzkoušet zakoupením jednotlivé lekce. Pokud se pak rozhodnete pro daný kurz, doplatíte zbytek kurzovného do konce cvičebního období.
 3. Přihláška na cvičení je platná po zaplacení kurzovného. Kurzovné na cvičební období se platí před zahájením kurzu nebo před nástupem do kurzu. Zaplacením kurzu vyjadřuje účastník souhlas s pravidly kurzu.
 4. Na lekce se prosím dostavte včas (5-10 minut před jejím začátkem), ať nerušíte ostatní.
 5. Lekce se může účastnit pouze přihlášená osoba. Pokud lekci nestíháte, můžete za sebe po předchozí dohodě s lektorkou poslat náhradníka.
 6. Zmeškanou, řádně omluvenou lekci lze nahradit ve Středu, od 19:00-20:00hod v Kníničkách, Ondrova 23, případně po dohodě s lektorkou na jiné lekci, po celé období trvání kurzu.
 7. V případě, že má účastník nevychozené lekce a zaplatí si další kurz, který bezprostředně následuje po zvoleném kurzu, má nárok na převedení max. 3 nevychozených lekcí z předchozího kurzu. Tyto lekce lze opět (a pouze) nahradit dle podmínek v bodě 4.
 8. Zmeškané a nevychozené lekce nelze nijak nárokovat.
 9. Za nevychozené, nenahrazené lekce se kurzovné nevrací, s výjimkou akutních zdravotních problémů – v tomto případě ihned informujte lektora. V případě, že za sebe účastník sežene náhradníka, převádí se celá částka na náhradníka, bez storno poplatku. V případě, že náhradník není, vrací se účastníkovi 60 % z ceny zbývajících lekcí.
 10. AURA Studio nemá povinnost sjednávat za klienty náhradu.
 11. Osoby mladší 15-ti let mohou cvičit pouze pod dohledem osoby starší 18-ti let, která za ně přebírá veškerou odpovědnost.
 12. Účastník potvrzuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a cvičí dobrovolně na vlastní riziko. O všech zdravotních komplikacích je nutné informovat lektora kurzu před jeho začátkem. Lektorovi také ihned oznamte případné zdravotní potíže během lekce.
 13. Cvičení přizpůsobte svému zdravotnímu stavu. V případě zdravotních komplikací konzultujte cvičení s Vaším lékařem.
 14. Peníze a cennosti nenechávejte v šatně, ale berte si je s sebou do sálu. AURA Studio neručí za ztrátu odložených věcí.
 15. Pomůcky, které jsou pro cvičení k dispozici, prosím používejte ohleduplně.
 16. Délka lekce je 60 minut. Změna lektora vyhrazena.
 17. Pokud účastník svým chováním narušuje průběh cvičení, může být bez náhrady z hodiny vykázán.
 18. Účastník přihlášením do kurzu potvrzuje, že je srozuměn s Všeobecnými podmínkami kurzů a bude je respektovat.


       V Brně dne: 1.1.2017                                               AURA STUDIO, Mgr.Hana Jelínková, MBA

 

 

Při práci používám bylinné produkty firmy Just, které zde můžete i zakoupit. Bylinky v naší rodině vždy hrály významnou roli v péči o zdravé tělo a duši a výrobky švýcarské firmy Just jsou roky prověřené nejen mnou a mojí rodinou. V případě, že máte o některý produkt zájem, ráda Vám poradím (produkty Just jsou dostupné pouze u přímých prodejců). Více zde:  www.tcm-masaze.eu/just/

Kontakt

Mgr. Hana Jelínková AURA STUDIO
TERAPIE, CVIČENÍ, MASÁŽE, ČÍNSKÁ MEDICÍNA:
Ondrova 12, Brno - Kníničky
PARKOVÁNÍ ZDARMA u domu případně parkoviště ul. Rekreační / Ondrova :)

BYSTRC
JÓGA, SM SYSTÉM, HORMONÁLNÍ JÓGA
Fleischnerova 1a, Brno (baletní sál, Bystrouška)

KNÍNIČKY
JÓGA, CVIČENÍ PRO SENIORY
Tělocvična, Ondrova 25
420605104913

aurastudio@seznam.cz